logo sum

Śląska KAS zaprasza pracowników, kadrę naukową oraz studentów do zapoznania się z ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych, ulg dla osób fizycznych, które wynikają z regulacji prawnych Polskiego Ładu

Szanowni Państwo,

Śląska KAS zaprasza pracowników, kadrę naukową oraz studentów Państwa uczelni do zapoznania się z ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych, ulg dla osób fizycznych, które wynikają z regulacji prawnych Polskiego Ładu .

Podczas spotkania on-line zapraszamy również do zapoznania się z elektroniczna formą rozliczenia podatków za 2021 z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT oraz e-Urząd Skarbowy:

Na spotkanie z ekspertami od podatków zapraszamy 11 marca w godz. 10:00 do 11:30

Zagadnienia 1 część: Polski Ład – wybrane rozwiązania podatkowe :

 • Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków,
 • Ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko,
 • Zmiany w skali podatkowej PIT,
 • Likwidacja odliczenia od PIT składki zdrowotnej,
 • Zmiany w uldze na cele rehabilitacyjne,
 • Ulga (PIT-0) dla rodzin 4+,
 • Ulga (PIT-0) dla pracujących seniorów,

Zagadnienia 2 część : Rozliczenie podatków za 2021 – Twój e-PIT czeka na Ciebie

 • Wygoda i oszczędność czasu
 • Szybszy czas zwrotu podatku – do 45 dni
 • Zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia
 • Twój e-PIT tylko w e-Urzędzie Skarbowym
 • Usługa w języku angielskim
 • Historia płatności i status zwrotu nadpłaty

________________________________________________________________________________

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY3ZWQzYjAtN2MxMy00MzZjLWI0YTAtM2IxODdjYmVlODhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22647754c7-3974-4442-a425-c61341b61c69%22%2c%22Oid%22%3a%2265252a7a-37c4-46d8-95e0-9279a46cde96%22%7d>

Dowiedz się więcej <https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Opcje spotkania <https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=65252a7a-37c4-46d8-95e0-9279a46cde96&tenantId=647754c7-3974-4442-a425-c61341b61c69&threadId=19_meeting_ZTY3ZWQzYjAtN2MxMy00MzZjLWI0YTAtM2IxODdjYmVlODhi@thread.v2&messageId=0&language=pl-PL>