logo systemu POLON

SEDN

 1. Na co zwrócić uwagę przy modyfikowaniu zestawień osiągnięć do ewaluacji?
  22 lutego 2022

  W zakresie osiągnięć publikacyjnych SEDN przedstawił dla każdej ewaluowanej dyscypliny propozycję zestawienia dającego najkorzystniejszy wynik (dla dyscypliny, a nie konkretnego naukowca). Wynik został przeliczony około 150 razy przez Algorytm Optymalizujący. SEDN przedstawił również propozycję zestawienia w zakresie praw ochronnych dla każdej dyscypliny.

  Osoba z rolą Koordynatora (dla przypisanych mu dyscyplin) lub Kierownika (dla wszystkich dyscyplin) może jednak ręcznie edytować zestawienia i będzie to możliwe do 3 marca 2022 r. do godziny 23.59.

  Sposób modyfikowania zestawienia publikacji został opisany w dedykowanym wpisie pomocy pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/korekta-zestawienia-listy-osiagniec/, natomiast nanoszenie zmian w zestawieniu praw ochronnych jest opisane po adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/ewaluacja-zestawienie-osiagniec-kryterium-i/#patenty-prawa-ochronne. W przypadku modyfikacji zestawień konieczna jest akceptacja Kierownika, a jeśli zmiany nie będą dokonywane, to zestawienia zostaną automatycznie przekazane do oceny o godzinie 00:01 4 marca 2022 r.

 2. Nowe wersje SEDN
  W dniu 22 lutego została wdrożona wersja SEDN v. 1.3.0-etl-18, a w dniu 24 lutego wersja v. 1.3.2 -etl-18, w której m.in. poprawiono wyliczanie przekroczenia limitów. Lista zmian dostępna jest pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/
logo systemu POLON

Forum Akademickie: Zanim zobaczymy nowy pejzaż nauki polskiej

Prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, przedstawia jej działania po zakończeniu raportowania osiągnięć naukowych do systemu POL-on i PBN.
https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-2-2022/zanim-zobaczymy-nowy-pejzaz-nauki-polskiej%e2%80%a9/
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

 1.  Udostępnienie rejestracji odmowy nadania stopnia doktora i umorzenia postępowania
  2022-02-15

  W dniu 15.02.2022 r. w module Postępowania awansowe została udostępniona możliwość rejestracji odmowy nadania stopnia doktora i umorzenia postępowania o nadanie stopnia doktora dla rekordów w statusie „Postępowanie w toku”. Postępowania o statusie „Odmówiono nadania stopnia” nie są widoczne publicznie. Dostęp do rekordu przysługuje wyłącznie jednostce, która go wprowadziła i MEiN bez względu na status (poprawny lub nieoprawny). ​

  Więcej informacji znajduje się w pomocy systemu:
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/postepowanie-o-nadanie-stopnia-doktora-odmowa-nadania-stopnia-doktora/
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/postepowanie-o-nadanie-stopnia-doktora-umorzenie-postepowania/

 2. Dodanie dat obowiązywania dyscypliny rozprawy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora
  2022-02-17

  Na wniosek MEiN zostały wprowadzone zmiany w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, polegające na dodaniu dwóch pól przy dyscyplinie/-nach rozprawy (zakładka: Rozprawa doktorska), w których należy wprowadzić daty obowiązywania danej dyscypliny: od/do. Celem wprowadzonej zmiany była możliwość odwzorowania rzeczywistych zmian w zakresie dyscyplin rozprawy oraz precyzyjnej oceny czy na dzień przeprowadzenia oceny śródokresowej wprowadzono członka komisji, który spełnia wymogi określone w ustawie.

logo systemu POLON

Aktualności

 1. Udostępnienie modułu Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów w POL-on 2.0
  2022-02-08W dniu 08.02.2022 r. w systemie POL-on 2.0 został udostępniony moduł Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów.
  W module będą gromadzone dane służące agencji NAWA do uwierzytelniania dokumentów: wzory dokumentów, wzory pieczęci urzędowych, wykaz osób upoważnionych do podpisywania dokumentów oraz wzory podpisów tych osób.
  Więcej informacji znajduje się w Pomocy systemu https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/osoby-upowaznione-do-podpisywania-dokumentow/
 2. Udostępnienie w module Pracownicy funkcji pobierania danych pracownika do pliku
  2022-02-11W module Pracownicy w Wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu została udostępniona funkcja pobierania danych pracownika do pliku .pdf z poziomu danych szczegółowych pracownika.
 3. Sprawozdawczość GUS (S-10, S-11, S-12)
  2022-02-11

  Zgodnie z ustaleniami MEiN wszystkie trzy rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12) uczelnie są zobowiązane przekazać do 20 lutego 2022 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.). Centrum pomocy FAQ https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/gus/