logo systemu POLON

Aktualności POL-on

 1. Dodanie edycji dyscyplin rozprawy w danych osób ubiegających się o stopień doktora
  2022-03-01
  W dniu 28.02.2022 r. w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, w zakładce Rozprawa doktorska dodano możliwość edycji wprowadzonych wcześniej dyscyplin rozprawy oraz okresu ich obowiązywania i zdjęto wymagalność z pola Data od kiedy obowiązuje dana dyscyplina. Nie ma konieczności uzupełniania okresów obowiązywania wstecz, jeśli nie ulegały zmianom.
 2. Wdrożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji oraz sprawozdania z wykorzystania środków funduszu stypendialnego
  2022-03-09
  W dniu 09.03.2022 r. na produkcyjną wersję systemu POL-on zostały wdrożone dwa formularze sprawozdawcze:
  a) z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej
  b) z wykorzystania środków funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra za rok 2021.
Obydwa sprawozdania są dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych ale są widoczne tylko dla podmiotów zobligowanych do ich złożenia.
Termin złożenia: 31 marzec 2022 r.
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

 1. Objaśnienia do Sprawozdania z wykorzystania funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra w 2021 roku
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/03/OBJASNIENIA-2021-PUBLICZNE.pdf
 2. Objaśnienia do sprawozdania z wykorzystania dotacji za rok 2021
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/objasnienia-do-sprawozdania-z-wykorzystania-dotacji-za-rok-2021/
logo systemu POLON

JSA

Informacja PAP o funkcjonowaniu JSA:

 • od stycznia 2019 r. Jednolity System Antyplagiatowy sprawdził ponad 1,15 mln prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich
 • zaletą JSA jest baza referencyjna – ORPPD
 • system JSA jest stale rozwijany przez jej ekspertów
 • bazy referencyjne, z którymi system porównuje badaną pracę zawierają ponad 2 mld dokumentów

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C91567%2Cod-stycznia-2019-r-jednolity-system-antyplagiatowy-sprawdzil-ponad-115-mln