logo systemu POLON

Aktualności POL-on

 1. Dodanie edycji dyscyplin rozprawy w danych osób ubiegających się o stopień doktora
  2022-03-01
  W dniu 28.02.2022 r. w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, w zakładce Rozprawa doktorska dodano możliwość edycji wprowadzonych wcześniej dyscyplin rozprawy oraz okresu ich obowiązywania i zdjęto wymagalność z pola Data od kiedy obowiązuje dana dyscyplina. Nie ma konieczności uzupełniania okresów obowiązywania wstecz, jeśli nie ulegały zmianom.
 2. Wdrożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji oraz sprawozdania z wykorzystania środków funduszu stypendialnego
  2022-03-09
  W dniu 09.03.2022 r. na produkcyjną wersję systemu POL-on zostały wdrożone dwa formularze sprawozdawcze:
  a) z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej
  b) z wykorzystania środków funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra za rok 2021.
Obydwa sprawozdania są dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych ale są widoczne tylko dla podmiotów zobligowanych do ich złożenia.
Termin złożenia: 31 marzec 2022 r.