logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Zmiany w rejestracji źródeł finansowania umowy
2022-03-14

Od 15.04.2022 r. dane dotyczące źródeł finansowania umowy dla podmiotów innych niż podmioty Sieci Badawczej Łukasiewicz nie będą już rejestrowane w systemie POL-on 2.0. Od tego dnia źródła wcześniej zarejestrowane nie będą prezentowane w module Pracownicy.
Usunięta zostanie możliwość rejestracji i edycji tych wartości.
Specyfikacja XSD zostanie wkrótce zmodyfikowana. Dotychczasowa wersja XSD nadal obowiązuje, jednakże system podczas interpretacji danych
pominie ww. elementy.

2. Zaproszenie na konferencję „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany”
2022-03-24

MEiN wraz z OPI – PIB zaprasza na konferencję „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany”. Jest ona skierowana do kadry zarządzającej uczelni wyższych.
Spotkanie odbędzie się stacjonarnie 31.03.2022 w Warszawie. Obowiązuje rejestracja (ograniczona liczba miejsc) poprzez stronę
https://liderzy.nauka.gov.pl/lista#!/
Po wydarzeniu zostaną udostępnione prezentacje oraz nagranie całej konferencji.
Podczas spotkania zostanie przedstawiony harmonogram planowanych prac w POL-on (Studenci w POL-on 2.0, Dane finansowe, Inwestycje, Osoby
upoważnione do podpisywania dokumentów, Kształcenie specjalistyczne, Postępowania awansowe i doktoranci) i PBN (zmiany w usłudze API oraz połączenie z zewnętrznymi bazami, modyfikacje zakresu i wyglądu formularzy, nowe funkcjonalności).