logo systemu POLON

AKTUALNOŚCI

 1. Ankieta EN-1 za rok2022/2023 – zmiana zakresu zbierania danych w formularzu
  2022-04-26

  Formularzu ankiety EN-1 (sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne) za rok 2022/2023 został rozszerzony o dane dotyczące cudzoziemców.
  Pełny wzór ankiety jest dostępny pod linkiem: http://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/04/szablon-EN_1-2022.pdf
  Ankieta powinna zostać uzupełniona wg stanu na dzień 1 października 2022 r. i przesłana do 5 października 2022 r.
  Udostępnienie formularza zostanie ogłoszone oddzielnym komunikatem.

 2. Import danych studentów
  2022-04-26

  Na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pol-on-2-0-rest-api-scenariusze/ w sekcji POL-on 2.0 Studenci została udostępniona dokumentacja techniczna importu masowego z użyciem REST API w POL-on 2.0.

 3. Udostępnienie raportu pdf z danymi osoby ubiegającej się o stopień doktora
  2022-04-28

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników została udostępniona w systemie POL-on 2.0 w module Osoby ubiegające się o stopień doktora możliwość pobrania raportu z danymi osoby w formacie PDF. Przycisk Pobierz pdf jest widoczny po przejściu do widoku szczegółów osoby.

logo systemu POLON

Otwarta nauka

Podczas 41. sesji Konferencji Generalnej UNESCO został opracowany dokument wyznaczający państwom członkowskim UNESCO kierunki działań na rzecz rozwoju otwartej nauki, m.in. poprzez inwestowanie w otwartą infrastrukturę i serwisy zapewniające bezpłatny dostęp do wyników badań. Wytyczne powstały z polskim udziałem dzięki zaangażowaniu Platformy Otwartej Nauki – centrum kompetencji Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dokument jest dostępny na stronie https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949

logo systemu POLON

Aktualności

 1. Nagranie z konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” 31.03.2022 r.
  2022-04-19Na kanale YouTube OPI PIB https://www.youtube.com/watch?v=Y8i-oRbCcTA zostało opublikowane nagranie wideo z konferencji „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany” odbywającej się 31.03.2022 r. w Warszawie.
  Wydarzenie to było współorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym.
  Prezentacje z wystąpień są umieszczone w dedykowanym wpisie w Pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/konferencja-pol-on-i-pbn-planowane-i-wdrozone-zmiany-31-03-2022-r/
 2. Modyfikacja walidacji blokującej zmiany w obszarze oświadczeń o dyscyplinach i N
  2022-04-20Z końcem czerwca 2022 r. zostanie zniesiona walidacja uniemożliwiająca wprowadzanie oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach i zaliczeniu do N po upływie 30 dni od dnia złożenia danego oświadczenia.
  Począwszy od lipca 2022 r. oświadczenia złożone w danym roku kalendarzowym będzie można edytować i uzupełniać do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. W związku z tym nie należy wysyłać wniosków do MEiN o udzielenie zgody na modyfikację oświadczenia, bo podmiot sam będzie mógł zmodyfikować oświadczenie i zgoda MEIN nie będzie potrzebna.
  Uzupełnienie oświadczeń za rok poprzedni – po 31 stycznia roku następującego – nie będzie już możliwe.
 3. Zaproszenie na wydarzenie „Moduł Studentów w Systemie POL-on 2.0 – konsultacje techniczne dotyczące importu masowego danych (XML, REST API)”
  2022-04-22

  OPI-PIB zaprasza do udziału w wydarzeniu, ktore odbędzie się 28 kwietnia br. w godzinach 10.00 – 12.00 w formule online – na platformie ZOOM.
  Celem wydarzenia jest zapoznanie osób zajmujących się integracją systemów uczelnianych z systemem POL-on ze zmianami dotyczącymi importu danych studentów z użyciem plików XML w Systemie POL-on 2.0 oraz omówienie głównych założeń REST API dedykowanego do importu danych studentów w Systemu POL-on 2.0.
  Organizator prosi o wcześniejsze przygotowanie problematycznych zagadnień i posługiwanie się jedynie danymi testowymi.
  Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/30/zaproszenie-na-wydarzenie-modul-studentow-w-systemie-pol-on-2-0-konsultacje-techniczne-dotyczace-importu-masowego-danych-xml-rest-api/493992

logo systemu POLON

Szkolenia

Nadchodzące szkolenia:
 1. POL-on Moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora 2022-04-28 godz. 09:30
  on-line [Zoom]
 2. POL-on Moduł Studentów – konsultacje techniczne dotyczące importu masowego danych (XML, REST API)2022-04-28 godz. 10:00
  on-line [Zoom]
 3. PBN dla Importerów publikacji (obecne i planowane funkcjonalności) 2022-05-10 godz. 10:00
  on-line [Zoom]
 4. Interpretacja raportu w JSA 2022-05-17 godz. 00:00
  [e-learning] NAVOICA

 

logo systemu POLON

Ewaluacja

 1. Kto się ewaluuje? – Piotr Kieraciński w najnowszym Forum Akademickim https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/kto-sie-ewaluuje/
 2. Nowa funkcjonalność w Module doradczym systemu Expertus
  W Module doradczym systemu Expertus została wdrożona nowa funkcjonalność pozwalająca na bieżące monitorowanie dorobku naukowego pracowników SUM tworzących zbiór N. Od 21.04.2022 r. można sprawdzić wyliczenia sumy slotów, wykaz slotów i ich wartości punktacyjne dla publikacji wydanych w 2022 r., a nie tylko objętych ostatnią ewaluacją (2017-2021). Dostęp do Modułu doradczego i instrukcja do niego znajdują się pod adresem https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=743&Itemid=892&lang=pl