logo systemu POLON

Otwarta nauka

Podczas 41. sesji Konferencji Generalnej UNESCO został opracowany dokument wyznaczający państwom członkowskim UNESCO kierunki działań na rzecz rozwoju otwartej nauki, m.in. poprzez inwestowanie w otwartą infrastrukturę i serwisy zapewniające bezpłatny dostęp do wyników badań. Wytyczne powstały z polskim udziałem dzięki zaangażowaniu Platformy Otwartej Nauki – centrum kompetencji Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dokument jest dostępny na stronie https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949