logo systemu POLON

AKTUALNOŚCI

 1. Ankieta EN-1 za rok2022/2023 – zmiana zakresu zbierania danych w formularzu
  2022-04-26

  Formularzu ankiety EN-1 (sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne) za rok 2022/2023 został rozszerzony o dane dotyczące cudzoziemców.
  Pełny wzór ankiety jest dostępny pod linkiem: http://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/04/szablon-EN_1-2022.pdf
  Ankieta powinna zostać uzupełniona wg stanu na dzień 1 października 2022 r. i przesłana do 5 października 2022 r.
  Udostępnienie formularza zostanie ogłoszone oddzielnym komunikatem.

 2. Import danych studentów
  2022-04-26

  Na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pol-on-2-0-rest-api-scenariusze/ w sekcji POL-on 2.0 Studenci została udostępniona dokumentacja techniczna importu masowego z użyciem REST API w POL-on 2.0.

 3. Udostępnienie raportu pdf z danymi osoby ubiegającej się o stopień doktora
  2022-04-28

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników została udostępniona w systemie POL-on 2.0 w module Osoby ubiegające się o stopień doktora możliwość pobrania raportu z danymi osoby w formacie PDF. Przycisk Pobierz pdf jest widoczny po przejściu do widoku szczegółów osoby.

logo systemu POLON

Otwarta nauka

Podczas 41. sesji Konferencji Generalnej UNESCO został opracowany dokument wyznaczający państwom członkowskim UNESCO kierunki działań na rzecz rozwoju otwartej nauki, m.in. poprzez inwestowanie w otwartą infrastrukturę i serwisy zapewniające bezpłatny dostęp do wyników badań. Wytyczne powstały z polskim udziałem dzięki zaangażowaniu Platformy Otwartej Nauki – centrum kompetencji Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dokument jest dostępny na stronie https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949