logo systemu POLON

AKTUALNOŚCI

 1. Ankieta EN-1 za rok2022/2023 – zmiana zakresu zbierania danych w formularzu
  2022-04-26

  Formularzu ankiety EN-1 (sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne) za rok 2022/2023 został rozszerzony o dane dotyczące cudzoziemców.
  Pełny wzór ankiety jest dostępny pod linkiem: http://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/04/szablon-EN_1-2022.pdf
  Ankieta powinna zostać uzupełniona wg stanu na dzień 1 października 2022 r. i przesłana do 5 października 2022 r.
  Udostępnienie formularza zostanie ogłoszone oddzielnym komunikatem.

 2. Import danych studentów
  2022-04-26

  Na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pol-on-2-0-rest-api-scenariusze/ w sekcji POL-on 2.0 Studenci została udostępniona dokumentacja techniczna importu masowego z użyciem REST API w POL-on 2.0.

 3. Udostępnienie raportu pdf z danymi osoby ubiegającej się o stopień doktora
  2022-04-28

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników została udostępniona w systemie POL-on 2.0 w module Osoby ubiegające się o stopień doktora możliwość pobrania raportu z danymi osoby w formacie PDF. Przycisk Pobierz pdf jest widoczny po przejściu do widoku szczegółów osoby.