https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

1. Rejestracja informacji o organach nadających stopnie w uczelniach
2022-06-03

W dniu 2022-06-02 w systemie POL-on 2.0 została udostępniona możliwość rejestracji informacji o organach nadających stopnie w uczelniach. Funkcjonalność jest dostępna dla użytkowników uczelni z rolą INST_DZIALALNOSC_NAUKOWA w module „Instytucje”, w zakładce „Działalność naukowa”, pozycja „Organy nadające stopnie”. Zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” uczelnie są zobowiązane do uzupełnienia i aktualizacji w systemie POL-on informacji o organach nadających stopnie. Więcej informacji w dedykowanym wpisie Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/organy-nadajace-stopnie/

2.  Nowy schemat importu studentów
2022-06-03

W dniu 3.06.2022 r. na środowisku DEMO POL-on 2.0 w Module Studenci została udostępniona edycja studentów i import danych z nowym schematem XML.
Nowy schemat dostępny jest pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/

3. Udostępnienie sprawozdań w Bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych
2022-06-09

W dniu 9.06.2022 r. zostały udostępnione w systemie POL-on 2.0 w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych:
sprawozdanie finansowe za rok 2021
sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021
plan rzeczowo-finansowy na rok 2022
sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2021
Termin złożenia sprawozdań: 30 czerwca 2022 r.
Wprowadzona została walidacja pomiędzy sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego, w związku z tym w pierwszej kolejności należy zaimportować i przekazać do ministerstwa sprawozdanie finansowe.
Więcej informacji dotyczących wypełniania sprawozdania znajduje się na stronach pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/baza-dokumentow-planistyczno-sprawozdawczych-2/
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/sprawozdania-z-wykorzystania-subwencji/

4. Udostępnienie modułu Inwestycje w POL-on 2.0
2022-06-09

W dniu 9.06.2022 r. na środowisku produkcyjnym POL-on został udostępniony nowy moduł Inwestycje. W celu rejestracji danych wymagana jest rola INST_INWESTYCJE_ADM nadana na całość uczelni.
Zgodnie z § 3 Nowelizacji rozporządzenia ws. Pol-on z dnia 17 grudnia 2021 r. jednostki zobowiązane są do wstecznego uzupełnienia danych w systemie POL-on za okres od 1 października 2018 r. w terminie do 31 sierpnia 2022 r.
Więcej informacji dotyczących rejestracji nowych inwestycji, uzupełniania danych zmigrowanych z POL-on 1, powiązania inwestycji z systemem OSF znajduje się we wpisach pomocy, pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/inwestycje/