Do zagospodarowania w SUM: Telefax Panasonic KX-FC278PD + dodatkowa słuchawka przenośna

Nazwa urządzenia:

Telefax Panasonic KX-FC278PD + dodatkowa słuchawka przenośna – sztuk: 1
urządzenie sprawne
nr inw. ZKN-626-00001/15


Osoba do kontaktu:

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
41-800 Zabrze, ul. M.Curie – Skłodowskiej 9
Nazwisko: Urszula Pielka
mail:
tel. 32/ 37 33 864