Do zagospodarowania w SUM: Licencja oprogramowania Radiant Dicom Viewer

Nazwa oprogramowania:

Radiant Dicom Viewer, nr inwentarzowy: KNN-1-W01-00007/20
Numer seryjny potrzebny do instalacji tego programu znajduje się w Centrum Informatyzacji SUM.


Osoba do kontaktu:

Katedra i Klinika Neurologii
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32/789-46-01