Rok 2002 uznaje się za początek ruchu Open Access. Ogłoszono wówczas międzynarodową Deklarację Budapeszteńską (Budapest Open Access Initiative).
We wrześniu ub.r. osoby zaangażowane w rozwój otwartego dostępu mogły wziąć udział w ankiecie, której wyniki posłużyły do opracowania rekomendacji ogłoszonych przy okazji jubileuszu 20-lecia zawiązania BOAI.
Więcej informacji znajduje się w komunikacie Forum Akademickiego https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/nowe-rekomendacje-dotyczace-otwartego-dostepu/