logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10

Sprawozdawczość GUS
2022-08-19
Sprawozdanie GUS S-M (sprawozdanie o mobilności absolwentów) uczelnie są zobowiązane przekazać do 31 sierpnia 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
W sprawozdaniu za 2021 r. powinni być wykazani absolwenci, których data ukończenia studiów jest późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. i wcześniejsza niż 1 stycznia 2022 r.
Sprawozdanie dostępne jest w systemie POL-on w module GUS – sprawozdania.
Pomoc użytkownika znajduje się na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-absolwentow-s-m-polon/

logo systemu POLON

SEDN

W dniach 12 i 18 sierpnia zostały wdrożone nowe wersje SEDN – 1.18.0. i 1.18.1. W nowych wersjach rozbudowano moduł Odwołania.
Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/
logo systemu POLON

RAD-on

Portal RAD-on, prowadzony przez OPI-PIB, to kompendium wiedzy o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Źródłem danych są m.in. sprawozdania i zasoby POL-on.
Jeden z ostatnich raportów dotyczy studentów nauk medycznych i o zdrowiu na poszczególnych kierunkach studiów w Polsce https://radon.nauka.gov.pl/raporty/Studenci_kierunki_medyczne_2021
logo systemu POLON

Aktualności

Wdrożenie pełnej edycji w wykazie studentów w POL-on 2.0
2022-08-11
W dniu 14 września planowane jest wdrożenie pełnej edycji w wykazie studentów w POL-on 2.0. Od dnia wdrożenia będzie wyłączona edycja danych w POL-on 1.0.
W celu zachowania możliwości importu danych należy wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
  1. dostosować system uczelniany do nowego schematu XML, który jest dostępny na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
  2. przejść na import poprzez REST API, który został opisany na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pol-on-2-0-rest-api-scenariusze/
    Import XML i REST API można testować na środowisku demo: https://polon2-demo.opi.org.pl.

Problemy, pytania lub uwagi należy zgłaszać przez Helpdesk wybierając „Masowy import danych” jako obszar zgłoszenia.

logo systemu POLON

SEDN

 https://sedn.opi.org.pl/

W dniach 4 i 9 sierpnia zostały wdrożone nowe wersje SEDN – 1.16.0. i 1.17.0. W nowych wersjach poprawiono i rozbudowano moduł Odwołania.
Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/