logo systemu POLON

RAD-on

Portal RAD-on, prowadzony przez OPI-PIB, to kompendium wiedzy o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Źródłem danych są m.in. sprawozdania i zasoby POL-on.
Jeden z ostatnich raportów dotyczy studentów nauk medycznych i o zdrowiu na poszczególnych kierunkach studiów w Polsce https://radon.nauka.gov.pl/raporty/Studenci_kierunki_medyczne_2021