logo systemu POLON

Nowe rekomendacje dotyczące otwartego dostępu

20 lipca została opublikowana treść porozumienia w sprawie…
logo systemu POLON

Polityka Naukowa Państwa

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polityka-naukowa-panstwa-przyjeta-przez-rade-ministrow 25…
logo systemu POLON

Projekt ministerialnego rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

22 lipca na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361302/katalog/12889900#12889900…
logo systemu POLON

Ewaluacja

Ukazały się wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata…
logo systemu POLON

SEDN

https://sedn.opi.org.pl/ W dniach 24 czerwca i 27 lipca zostały…