logo systemu POLON

Nowe rekomendacje dotyczące otwartego dostępu

20 lipca została opublikowana treść porozumienia w sprawie ewaluacji nauki przyjętego przez ponad 350 instytucji naukowych z ponad 40 krajów. W proponowanych rozwiązaniach podkreślono m.in. wpływ otwartej nauki na jakość badań, w szczególności poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do metod i wyników, który ułatwia weryfikację i replikację badań, a także ponowne wykorzystanie rezultatów badań. Otwartość sprzyja również nawiązywaniu współpracy zarówno w ramach środowiska naukowego, jak i poza nim.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://otwartanauka.pl/blog/1327-porozumienie-ws-reformy-systemu-ewaluacji-nauki

logo systemu POLON

Polityka Naukowa Państwa

25 lica Rada Ministrów przyjęła Naukową Politykę Państwa.
Rząd wspiera otwartą naukę rozumianą jako otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych oraz tzw. naukę obywatelską, która przyczynia się do lepszego zrozumienia nauki przez społeczeństwo i podnosi jego zaufanie do wyników badań.
Ważnym instrumentem wprowadzonym w Horyzoncie Europa jest Polityka Otwartych Danych (Open Science), rozumiana jako zapewnienie otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych, powstałych w wyniku realizowanych projektów.
Wyzwaniem jest rozbudowa infrastruktury repozytoriów i kształcenie pracowników naukowych i doktorantów w zakresie OD. Ważny dla wsparcia i realizacji założeń Open Science jest aktywny udział krajowych jednostek naukowych w rozwoju infrastruktury Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (European Open Science Cloud, EOSC).
Pełny dokument dostępny jest pod adresem https://www.gov.pl/attachment/c47d37f9-eaab-4701-adce-84cf7585013e
logo systemu POLON

Projekt ministerialnego rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

22 lipca na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361302/katalog/12889900#12889900 zostały umieszczone stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania projektu.

logo systemu POLON

Ewaluacja

Ukazały się wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-za-lata-2017-2021
W załączniku przesyłam zebrane wyniki dla dyscyplin: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne.
Podsumowanie ogólne wyników wszystkich dyscyplin znajduje się na stronie https://twitter.com/katepatyrak/status/1554461349522165760
logo systemu POLON

SEDN

W dniach 24 czerwca i 27 lipca zostały wdrożone nowe wersje SEDN – 1.14.0. i 1.15.0. W nowych wersjach dodano moduł Kategorie naukowe, wynik ewaluacji i moduł Odwołania.
Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/