logo systemu POLON

Polityka Naukowa Państwa

25 lica Rada Ministrów przyjęła Naukową Politykę Państwa.
Rząd wspiera otwartą naukę rozumianą jako otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych oraz tzw. naukę obywatelską, która przyczynia się do lepszego zrozumienia nauki przez społeczeństwo i podnosi jego zaufanie do wyników badań.
Ważnym instrumentem wprowadzonym w Horyzoncie Europa jest Polityka Otwartych Danych (Open Science), rozumiana jako zapewnienie otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych, powstałych w wyniku realizowanych projektów.
Wyzwaniem jest rozbudowa infrastruktury repozytoriów i kształcenie pracowników naukowych i doktorantów w zakresie OD. Ważny dla wsparcia i realizacji założeń Open Science jest aktywny udział krajowych jednostek naukowych w rozwoju infrastruktury Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (European Open Science Cloud, EOSC).
Pełny dokument dostępny jest pod adresem https://www.gov.pl/attachment/c47d37f9-eaab-4701-adce-84cf7585013e