logo systemu POLON

Projekt ministerialnego rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

22 lipca na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361302/katalog/12889900#12889900 zostały umieszczone stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania projektu.