logo systemu POLON

Ewaluacja

Ukazały się wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-za-lata-2017-2021
W załączniku przesyłam zebrane wyniki dla dyscyplin: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne.
Podsumowanie ogólne wyników wszystkich dyscyplin znajduje się na stronie https://twitter.com/katepatyrak/status/1554461349522165760