logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10

Sprawozdawczość GUS
2022-08-19
Sprawozdanie GUS S-M (sprawozdanie o mobilności absolwentów) uczelnie są zobowiązane przekazać do 31 sierpnia 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
W sprawozdaniu za 2021 r. powinni być wykazani absolwenci, których data ukończenia studiów jest późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. i wcześniejsza niż 1 stycznia 2022 r.
Sprawozdanie dostępne jest w systemie POL-on w module GUS – sprawozdania.
Pomoc użytkownika znajduje się na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-absolwentow-s-m-polon/

logo systemu POLON

SEDN

W dniach 12 i 18 sierpnia zostały wdrożone nowe wersje SEDN – 1.18.0. i 1.18.1. W nowych wersjach rozbudowano moduł Odwołania.
Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/
logo systemu POLON

RAD-on

Portal RAD-on, prowadzony przez OPI-PIB, to kompendium wiedzy o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Źródłem danych są m.in. sprawozdania i zasoby POL-on.
Jeden z ostatnich raportów dotyczy studentów nauk medycznych i o zdrowiu na poszczególnych kierunkach studiów w Polsce https://radon.nauka.gov.pl/raporty/Studenci_kierunki_medyczne_2021