logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10

Sprawozdawczość GUS
2022-08-19
Sprawozdanie GUS S-M (sprawozdanie o mobilności absolwentów) uczelnie są zobowiązane przekazać do 31 sierpnia 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
W sprawozdaniu za 2021 r. powinni być wykazani absolwenci, których data ukończenia studiów jest późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. i wcześniejsza niż 1 stycznia 2022 r.
Sprawozdanie dostępne jest w systemie POL-on w module GUS – sprawozdania.
Pomoc użytkownika znajduje się na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-absolwentow-s-m-polon/