logo systemu POLON

Aktualności

Wdrożenie pełnej edycji w wykazie studentów w POL-on 2.0
2022-08-11
W dniu 14 września planowane jest wdrożenie pełnej edycji w wykazie studentów w POL-on 2.0. Od dnia wdrożenia będzie wyłączona edycja danych w POL-on 1.0.
W celu zachowania możliwości importu danych należy wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
  1. dostosować system uczelniany do nowego schematu XML, który jest dostępny na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
  2. przejść na import poprzez REST API, który został opisany na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pol-on-2-0-rest-api-scenariusze/
    Import XML i REST API można testować na środowisku demo: https://polon2-demo.opi.org.pl.

Problemy, pytania lub uwagi należy zgłaszać przez Helpdesk wybierając „Masowy import danych” jako obszar zgłoszenia.

logo systemu POLON

SEDN

 https://sedn.opi.org.pl/

W dniach 4 i 9 sierpnia zostały wdrożone nowe wersje SEDN – 1.16.0. i 1.17.0. W nowych wersjach poprawiono i rozbudowano moduł Odwołania.
Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/

logo systemu POLON

Szkolenia

  1. Na platformie NAVOICA https://navoica.pl/courses dostępne są bezpłatne kursy online przygotowywane przez różne uczelnie. Oferta serwisu jest stale rozszerzana.
  2. Nadchodzące szkolenia OPI-PIB są wyświetlane na stronie https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/
logo systemu POLON

RAD-on

Portal RAD-on, prowadzony przez OPI-PIB, to kompendium wiedzy o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Eksperci OPI-PIB wprowadzili ostatnio nowe funkcjonalności, w tym raporty z możliwością filtrowania wg różnych kryteriów. Źródłem danych są m.in. sprawozdania i zasoby POL-on.

Na stronie  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/najnowsze-trendy-w-polskiej-nauce–nowe-dane-w-rad-on  jest dostępny komunikat MEiN:
Najnowsze trendy w polskiej nauce – nowe dane w RAD-on.