logo systemu POLON

RAD-on

Portal RAD-on, prowadzony przez OPI-PIB, to kompendium wiedzy o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Eksperci OPI-PIB wprowadzili ostatnio nowe funkcjonalności, w tym raporty z możliwością filtrowania wg różnych kryteriów. Źródłem danych są m.in. sprawozdania i zasoby POL-on.

Na stronie  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/najnowsze-trendy-w-polskiej-nauce–nowe-dane-w-rad-on  jest dostępny komunikat MEiN:
Najnowsze trendy w polskiej nauce – nowe dane w RAD-on.