logo systemu POLON

Nowe rekomendacje dotyczące otwartego dostępu

20 lipca została opublikowana treść porozumienia w sprawie ewaluacji nauki przyjętego przez ponad 350 instytucji naukowych z ponad 40 krajów. W proponowanych rozwiązaniach podkreślono m.in. wpływ otwartej nauki na jakość badań, w szczególności poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do metod i wyników, który ułatwia weryfikację i replikację badań, a także ponowne wykorzystanie rezultatów badań. Otwartość sprzyja również nawiązywaniu współpracy zarówno w ramach środowiska naukowego, jak i poza nim.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://otwartanauka.pl/blog/1327-porozumienie-ws-reformy-systemu-ewaluacji-nauki