logo systemu POLON

Aktualności

Wdrożenie pełnej edycji w wykazie studentów w POL-on 2.0
2022-08-11
W dniu 14 września planowane jest wdrożenie pełnej edycji w wykazie studentów w POL-on 2.0. Od dnia wdrożenia będzie wyłączona edycja danych w POL-on 1.0.
W celu zachowania możliwości importu danych należy wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
  1. dostosować system uczelniany do nowego schematu XML, który jest dostępny na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
  2. przejść na import poprzez REST API, który został opisany na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pol-on-2-0-rest-api-scenariusze/
    Import XML i REST API można testować na środowisku demo: https://polon2-demo.opi.org.pl.

Problemy, pytania lub uwagi należy zgłaszać przez Helpdesk wybierając „Masowy import danych” jako obszar zgłoszenia.