logo sum

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich – pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zasad przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich przedstawiamy poniżej co następuje:

 1. Co to jest SLOT?

  SLOT publikacyjny (inaczej: udział jednostkowy) to miara udziału autora w publikacji. Wielkość udziału w publikacji zależy od:

  • wartości punktowej publikacji (punkty przypisane czasopismom w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych i monografiom w wykazie wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe),
  • liczby współautorów, którzy upoważnili  Uczelnię do wykazania tej publikacji w danej dyscyplinie,
  • liczby wszystkich autorów danej publikacji (liczba wszystkich autorów jest brana pod uwagę, jeśli punktacja czasopisma wynosi mniej niż 100).

  Im wyższa wartość punktowa publikacji i mniejsza liczba współautorów, tym większa wartość slotu dla danego autora.

  Nadmieniam, że wszystkie informacje, wyjaśnienia dotyczące slotów, a także przykłady wyliczeń znajdują się na stronie internetowej Biblioteki SUM, a także Facebooku Biblioteki, gdzie w ramach cyklu „Czwartki z bibliografią” przystępnie przedstawiono zagadnienia związane ze slotami i ewaluacją https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=838&Itemid=901&lang=pl

  W bazie Bibliografia Publikacji SUM po wybraniu indeksu „Nazwisko lub orcid (raport slotów)” otrzymamy wykaz publikacji danego autora z wyliczeniami slotów i ich wartościami punktowymi.

  W MODULE DORADCZYM systemu Expertus, bazującym na zasobach bazy Bibliografia Publikacji SUM, przedstawione są wyliczenia limitów slotów pracowników naukowych SUM, a także liczba wypełnionych slotów i ich wartość punktowa (link także na stronie Biblioteki SUM) https://publikacje.sum.edu.pl:8443/cgi-bin/expadv3w.exe

  W przypadku wątpliwości proszę o kontakt bezpośrednio z Panią mgr Wiolettą Dyjas (Dział Bibliografii i Bibliometrii, Biblioteka SUM) tel. 32 208 3566.

 2. Czy oświadczenie może zostać podpisane ręcznie i dołączone do wniosku w formie skanu?

  Dopuszcza się zeskanowanie podpisanego oświadczenia i dołączenie go w postaci pliku pdf.