W projekcie rozporządzenia, które pojawiło się 29 czerwca jest 10 dziedzin nauki, czyli o 2 więcej niż dotychczas oraz 54 dyscypliny, czyli o 7 więcej.
Między innymi w dziedzinie nauk o zdrowiu doszła biotechnologia. Opiniowanie projektu potrwa do 8 lipca br. Rozporządzenie dotyczyć ma ewaluacji w latach 2022 – 2025.
Projekt rozporządzenia dostępny jest w serwisie RCL https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361302