logo sum

Komunikat Komisji ds. Nagród

Szanowni Państwo,

działając na podstawie Uchwały Nr 20/2021 z dnia 24.03.2021 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla nauczycieli akademickich z późn. zm. uprzejmie informujemy, że nowe formularze dostępne są pod linkiem:

Jednocześnie nadmieniamy, że na prośbę JM Rektora w opracowaniu informatycznym pozostają formularze o przyznanie nagrody w zakresie działalności naukowej, za osiągnięcia innowacyjne oraz za recenzowaną monografię naukową (z poziomu II Wykazu Wydawnictw). Zostaną one udostępnione w terminie późniejszym odrębnym komunikatem. Elektroniczny obieg wniosków będzie dla Państwa ułatwieniem, wyeliminuje bowiem konieczność przesyłania papierowej wersji wniosku oraz dokumentów potwierdzających wskazane osiągnięcia.

 

 

Z poważaniem

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

 

prof. dr hab. n . med. Katarzyna Mizia-Stec

 

Prorektor ds. Rozwoju i Transferu Technologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

 

prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała

 

Business Teamwork & Office Illustration

Pilotażowe uruchomienie systemu EOD

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lipca 2022 r. rozpoczyna się pilotażowe uruchomienie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Procedowanie dokumentów na chwilę obecną odbywać się będzie równolegle, tj. dokumenty powinny być prowadzone jak do tej pory, a do systemu EOD powinny trafiać ich kopie.

Zakończenie okresu pilotażowego planowane jest na dzień 30 września 2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż system EOD nie służy zastąpieniu poczty elektronicznej przeznaczonej do bieżącej wymiany informacji ale dedykowany jest do procedowania dokumentów (pism), których obieg odbywa się obecnie w formie papierowej.

 Zakres i kategorie spraw EOD w pilotażu SUM – Etap 1:

  1. Pisma przychodzące – pisma spoza SUM, czyli pisma przychodzące z zewnętrz, trafiające do Kancelarii, będą rejestrowane i przesyłane równolegle do obiegu aktualnego. Korespondencja email wymagająca rejestracji w Kancelarii powinna zostać skierowana dodatkowo na email
  2. Pisma wychodzące – przygotowywane przez jednostki organizacyjne SUM powinny zostać dodane równolegle do systemu EOD;
  3. Pisma wewnętrzne – wszystkie dokumenty wewnętrzne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi SUM powinny w okresie pilotażu być wysyłane dodatkowo przez EOD.

Informacja o ewentualnym rozszerzeniu zakresu pilotażowego lub zmianie czasu jego trwania, zostanie zamieszczona w ramach odrębnego komunikatu.

Dostęp do systemu.

Logowanie do systemu EOD odbywa  się za pomocą konta domenowego SUM wykorzystywanego do logowanie się do komputerów służbowych lub tego, które używane jest w systemie Uczelnia

Adres strony logowania EOD: https://eod.sum.edu.pl

Pomoc.

W systemie EOD w zakładce pomoc znajdują się instruktaże wideo przedstawiające, w jaki sposób posługiwać się system.

W przypadku dostrzeżenia błędów lub problemów prosimy o ich zgłaszanie poprzez  stronę:  https://pomoc.sum.edu.pl  w ramach dedykowanej kategorii określonej jako „System – obieg dokumentów EOD” (dla ułatwienia identyfikacji problemów, prosimy o dołączanie zdjęć ekranu tzw. screenshot).

Centrum Informatyki i Informatyzacji

 

Logo UE