logo sum

Komunikat Komisji ds. Nagród

Szanowni Państwo,

działając na podstawie Uchwały Nr 20/2021 z dnia 24.03.2021 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla nauczycieli akademickich z późn. zm. uprzejmie informujemy, że nowe formularze dostępne są pod linkiem:

Jednocześnie nadmieniamy, że na prośbę JM Rektora w opracowaniu informatycznym pozostają formularze o przyznanie nagrody w zakresie działalności naukowej, za osiągnięcia innowacyjne oraz za recenzowaną monografię naukową (z poziomu II Wykazu Wydawnictw). Zostaną one udostępnione w terminie późniejszym odrębnym komunikatem. Elektroniczny obieg wniosków będzie dla Państwa ułatwieniem, wyeliminuje bowiem konieczność przesyłania papierowej wersji wniosku oraz dokumentów potwierdzających wskazane osiągnięcia.

 

 

Z poważaniem

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

 

prof. dr hab. n . med. Katarzyna Mizia-Stec

 

Prorektor ds. Rozwoju i Transferu Technologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

 

prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała