Do zagospodarowania w SUM: elektrokardiograf BLT – 08LT z wózkiem

Zgłaszamy do przekazania na inne jednostki SUM elektrokardiograf BLT – 08LT z wózkiem (nr inwentarzowy ZKE -2- 802-00002/16, nr fabryczny 073T-B-01428) znajdujący się na Oddziale Klinicznym Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii ŚUM ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze.

Urządzenie sprawne w dobrym stanie + wyposażenie. Oddział jest teraz w nowym budynku A+ i został doposażony nowym sprzętem.

 

Osoba do kontaktu:

Sławomir Kryszewski

tel: 32-208-3599