logo systemu POLON

Ewaluacja

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” z 19 lipca jest publikacja wywiadu z wiceministrem nauki Włodzimierzem Bernackim, w którym informuje o tym, że Komisja Ewaluacji Nauki 15 czerwca przedstawiła uchwałę, na podstawie której minister edukacji i nauki podjął ostateczne decyzje o kategoriach naukowych.
W dużej części podtrzymał propozycje KEN. Najlepiej wypadły nauki ścisłe i teologiczne, bardzo dobrze wypadły uczelnie warszawskie.

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C93078%2Cdgp-sa-juz-wyniki-ewaluacji-najlepiej-wypadly-nauki-scisle-i-teologiczne
https://edgp.gazetaprawna.pl/wydanie/58533,19-lipca-2022/74779,Gazeta-Prawna/1