Do zagospodarowania w SUM: Licencja oprogramowania Radiant Dicom Viewer

Nazwa oprogramowania:

Radiant Dicom Viewer, nr inwentarzowy: KNN-1-W01-00007/20
Numer seryjny potrzebny do instalacji tego programu znajduje się w Centrum Informatyzacji SUM.


Osoba do kontaktu:

Katedra i Klinika Neurologii
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32/789-46-01

 

Do zagospodarowania w SUM: Telefax Panasonic KX-FC278PD + dodatkowa słuchawka przenośna

Nazwa urządzenia:

Telefax Panasonic KX-FC278PD + dodatkowa słuchawka przenośna – sztuk: 1
urządzenie sprawne
nr inw. ZKN-626-00001/15


Osoba do kontaktu:

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
41-800 Zabrze, ul. M.Curie – Skłodowskiej 9
Nazwisko: Urszula Pielka
mail:
tel. 32/ 37 33 864

 

logo systemu POLON

Aktualności

logo systemu POLON

PBN

logo systemu POLON

SEDN