W dniu 21.06.2022 r. została wdrożona nowa wersja SEDN 1.13.0.
Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/