1. Komunikat MEiN ws. składania oświadczeń o N, reprezentowanych dyscyplinach i przypisaniu osiągnięć
2022-06-29
W przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zastrzeżono formy, w jakiej mają być składane kierownikowi podmiotu oświadczenia przez daną osobę, zatem uregulowanie sposobu składania oświadczeń leży w kompetencji danego podmiotu. Jeśli możliwe jest zbieranie takich oświadczeń z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi informatycznych, to mając na uwadze, że za prawidłowość i rzetelność danych wprowadzonych do Systemu POL-on odpowiada kierownik podmiotu, to konieczne jest przyjęcie takiego sposobu składania i podpisywania oświadczeń, który zapewni wywiązanie się przez kierownika podmiotu z obowiązku prawidłowego, rzetelnego i terminowego ich wprowadzenia do systemu.
Pełna treść komunikatu znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/30/komunikat-mein-ws-skladania-oswiadczen-o-n-reprezentowanych-dyscyplinach-i-przypisaniu-osiagniec-z-wykorzystaniem-wewnetrznych-systemow-informatycznych-funkcjonujacych-w-uczelniach-i-pozostalych-pod/494035
2. Możliwość zarządzania statusem pojedynczych uruchomień w ramach studiów na kierunku
2022-06-30
W dniu 29 czerwca w systemie POL-on 2.0 została udostępniona możliwość likwidacji pojedynczego uruchomienia w ramach studiów na kierunku.
Ścieżka pracy w systemie została opisana we wpisie pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-nowego-uruchomienia/
Dostępna dotychczas funkcjonalność likwidacji całości studiów na kierunku pozostaje bez zmian.
3. Import studentów – zmiany w schemacie XML
2022-06-30
Na przełomie sierpnia i września planowane jest wdrożenie na środowisku produkcyjnym POL-on 2.0 pełnej edycji danych w wykazie studentów. Wiąże się to z wyłączeniem edycji danych w POL-on 1.0 i przejściem na nową wersję schematu XML. Z dniem wdrożenia wersji produkcyjnej uczelnie, które nie dostosują importu do nowej wersji schematu XML utracą możliwość masowego importowania danych studentów.
Nowy schemat XML jest dostępny na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
Import poprzez REST API jest opisany na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pol-on-2-0-rest-api-scenariusze/
4. Aktualizacja harmonogramu prac POL-on
2022-07-01
Na stronie https://polon2.opi.org.pl/harmonogram-prac został zaktualizowany harmonogram prac POL-on na najbliższe miesiące.
lipiec:
– zniesienie walidacji 30 dni na wprowadzanie i korygowanie oświadczeń o dyscyplinie i o zaliczeniu do liczby N: użytkownik będzie miał możliwość wprowadzenia i korygowania danych o oświadczeniach w roku bieżącym oraz do dnia 31 stycznia roku następnego, a także będzie mógł usuwać wprowadzone oświadczenia w zakresie roku bieżącego
– dodanie możliwości wprowadzania dat początku i końca współprowadzenia studiów dla instytucji współprowadzących
– udostępnienie sprawozdań mobilności za rok 2021
sierpień:
– udostępnienie możliwości edycji danych w nowym module Studentów na środowisku produkcyjnym
– wprowadzenie technicznej podstawy prawnej „Brak dokumentu” dla przypadków, dla których nie można określić właściwej podstawy prawnej prowadzenia studiów na kierunku
– udostępnienie informacji o nadanych kategoriach dla działalności naukowej
wrzesień:
– udostępnienie ankiety EN-1 za rok 2022 w POL-on 2.0