logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

Zakończona niedawno ewaluacja działalności naukowej to główny temat najnowszego, wrześniowego numeru Forum Akademickiego.
https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/zachecamy-do-lektury-wrzesniowego-forum-akademickiego/
Spis treści nru 9/2022 dostępny jest na stronie https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-9-2022/
Drukowana wersja czasopisma jest dostępna w Bibliotece SUM.