logo systemu POLON

Perspektywy – Ranking Szkół Wyższych

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2023 obejmuje polskie uczelnie akademickie publiczne oraz niepubliczne, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu uwzględnione zostały uczelnie, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów. Źródłem danych do większości kryteriów Rankingu jest system POL-on. Najnowszy Ranking pierwszy raz uwzględnia wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021.