URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Zapisany scenariusz wyszukiwania danych można udostępnić innemu użytkownikowi systemu URPM. W tym celu należy kliknąć na ikonę „zwoju papieru” na górze głównego okna z prawej strony.

W oknie „Scenariusze” należy odszukać własny scenariusz, który chcemy udostępnić i kliknąć ikonę „Udostępnij” – ostatnią na niebieskim tle w wierszu „Akcje”.

Otworzy się okno „Udostępnianie scenariusza”. Jeśli zostanie zaznaczone pole „Udostępnij scenariusz przez adres”, to uaktywni się przycisk „Kopiuj link”. Jego kliknięcie skopiuje adres scenariusza do schowka, o czym poinformuje komunikat. Przez wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+V można wkleić link, np. do treści maila i wysłać innemu użytkownikowi. Gdy odbiorca kliknie link, to otworzy się udostępniony scenariusz z uprawnieniami „Podgląd i wykonanie” (jeśli odbiorca nie jest zalogowany w URPM, to najpierw będzie się musiał zalogować). Odbiorca może przeglądać scenariusz klikając na niebieski link „Wyświetl wszystkie kroki” w lewym górnym rogu okna oraz wyszukiwać dane według scenariusza (ustawione na niebieskim tle „Wyszukaj” w suwaku „Wyszukaj/Przerwij” widocznym na pierwszym rysunku).

Alternatywnym sposobem udostępnienia jest kliknięcie w polu „Dodaj użytkownika”. Następnie należy odszukać użytkownika na liście. Jeżeli w polu zostaną wprowadzone litery i/lub cyfry, to lista zostanie zawężona do loginów o takim początku. Można wybrać więcej niż jednego użytkownika. Domyślnie użytkownik otrzyma możliwość podglądu scenariusza. Na liście uprawnień znajdują się jeszcze opcje „Podgląd i wykonanie” oraz „Podgląd i edycja”. Należy zatwierdzić udostępnienie klikając przycisk „Zapisz” i/lub zamknąć okno klikając „Zamknij”.

Tak udostępnione scenariusze użytkownik, któremu zostały udostępnione, odszuka w oknie „Scenariusze” po kliknięciu na pozycję „Udostępnione dla mnie” w pasku „Zarządzanie scenariuszami” z lewej strony okna.

Udostępnienie można cofnąć w oknie „Udostępnianie scenariusza” klikając znak „x” z prawej strony po nazwie użytkownika i uprawnieniach do scenariusza. Możliwa jest zmiana jedynie poziomu uprawnień.

Okno „Udostępnianie scenariusza” można również otworzyć w trakcie tworzenia scenariusza klikając najpierw w lewym dolnym rogu okna ikonę trzech kropek, a następnie pierwszą od góry ikonę.

logo sum

Zgodnie z decyzją JM Rektora czas pracy w dniu 30.06.2023 r. został ustalony do godziny 14:00.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, ze w związku z organizacją „Pikniku dla zdrowia” z okazji 75 lat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, aby umożliwić wszystkim pracownikom Uczelni uczestnictwo w tym wydarzeniu, zgodnie z decyzją JM Rektora czas pracy w dniu 30.06.2023 r. został ustalony do godziny 14:00.

 


Dane wysyłającego:
Beata Urbańczyk

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Tabelę wynikową scenariusza można zapisać do pliku typu csv, xls albo xlsx. W oknie scenariusza po znalezieniu danych należy kliknąć w prawym górnym rogu przycisk „Podgląd danych”. Na zakładce „Dane” należy w prawym dolnym rogu kliknąć przycisk „Pobierz…” i wybrać jeden rodzaj pliku. W zależności od ustawień przeglądarki będzie można wybrać folder zapisania pliku i/lub zmienić jego domyślną nazwę.

print screen

Jeśli kolumna nie została zaznaczona w panelu kolumn z lewej strony, to nie jest wyświetlana w tabeli wynikowej i nie zostanie pobrana do pliku. Kolumna, która jest zaznaczona w panelu i nie zawiera danych zostanie pominięta w tabeli wynikowej, ale będzie uwzględniona w wyeksportowanym pliku. Na zrzucie ekranu powyżej zaznaczono kolumny kroku 2: „Składnik – jednostka” i „Składnik – wynik opisowy”, które nie są uwzględnione w tabeli wynikowej, ale zostały pobrane do pliku xlsx.

print screen

Eksportowanie pliku w URPM zostało przedstawione w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/tabela_wynikowa/zarzadzanie_tabela.html#pobieranie-tabeli-wynikowej-do-pliku-zewnetrznego

logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

OPI-PIB uruchomił 6 czerwca ósmą edycję ELA. System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów czerpie dane z POL-onu oraz wykorzystuje informacje z rejestru osób objętych ubezpieczeniem społecznym, który jest prowadzony przez ZUS. Najświeższe dane dotyczą osób, które ukończyły studia w 2020 r. i obejmują okres co najmniej 12 miesięcy aktywności zawodowej po uzyskaniu dyplomu (do grudnia 2021 r.). System posiada narzędzia pozwalające m.in. na generowanie raportów, rankingów i infografik. Dostępna jest także aplikacja na urządzenia mobilne. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/czy-wojna-wplynela-na-rynek-pracy-absolwentow/
logo systemu POLON

Aktualności PBN

W dniu 12 czerwca system PBN 2.0 został zaktualizowany do wersji 23.6.1. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-23-6-1/
Szczegóły dotyczące implementacji nowego słownika dziedzin i dyscyplin w systemie PBN znajdują się pod adresem: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/nowe-dyscypliny-i-zmiana-nazw-dyscyplin-w-pbn/