URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Tabelę wynikową scenariusza można zapisać do pliku typu csv, xls albo xlsx. W oknie scenariusza po znalezieniu danych należy kliknąć w prawym górnym rogu przycisk „Podgląd danych”. Na zakładce „Dane” należy w prawym dolnym rogu kliknąć przycisk „Pobierz…” i wybrać jeden rodzaj pliku. W zależności od ustawień przeglądarki będzie można wybrać folder zapisania pliku i/lub zmienić jego domyślną nazwę.

print screen

Jeśli kolumna nie została zaznaczona w panelu kolumn z lewej strony, to nie jest wyświetlana w tabeli wynikowej i nie zostanie pobrana do pliku. Kolumna, która jest zaznaczona w panelu i nie zawiera danych zostanie pominięta w tabeli wynikowej, ale będzie uwzględniona w wyeksportowanym pliku. Na zrzucie ekranu powyżej zaznaczono kolumny kroku 2: „Składnik – jednostka” i „Składnik – wynik opisowy”, które nie są uwzględnione w tabeli wynikowej, ale zostały pobrane do pliku xlsx.

print screen

Eksportowanie pliku w URPM zostało przedstawione w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/tabela_wynikowa/zarzadzanie_tabela.html#pobieranie-tabeli-wynikowej-do-pliku-zewnetrznego