URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Jeśli zapisany scenariusz nie wymaga weryfikacji definicji kolejnych kroków w oparciu o wyszukane dane a czas wyszukania pełnego zbioru danych jest długi, wtedy można zlecić wykonanie materializacji w oknie „Scenariusze”.
W oknie głównym systemu URPM należy kliknąć na ikonę „zwoju papieru” w prawym górnym rogu.

print screen

Na bocznym pasku „Zarządzanie scenariuszami” należy rozwinąć „Moje scenariusze” i kliknąć „Własne”. Następnie należy odszukać kafelek ze scenariuszem i kliknąć przycisk „Materializacje”.

print screen

Otworzy się okno „Lista materializacji”, na której będą widoczne wcześniej zlecone materializacje albo informacja „Brak materializacji”. Należy kliknąć przycisk „Zleć materializację”.

print screen

Pojawi się okienko, w którym, aby utworzyć materializację od razu, należy kliknąć przycisk „Teraz”. Można określić godzinę i datę, aby zaplanować wykonanie materializacji we wskazanym czasie i kliknąć przycisk „O określonej porze”. Ostatnią opcją jest przycisk „Po imporcie danych”, aby materializacja została wykonana, gdy do systemu zostaną zaimportowane dane z jednego ze szpitali. Po zleceniu materializacji można zamknąć okno „Lista materializacji” i wylogować się z systemu.

print screen

Po zakończeniu materializacji na adres mailowy użytkownika, przypisany do konta w systemie, przyjdzie mail od nadawcy . W mailu będzie podana nazwa scenariusza, liczba znalezionych rekordów i link do materializacji. Wystarczy kliknąć w nazwę scenariusza i zalogować się w systemie, by otworzyć materializację.

Materializacje „Teraz” i „O określonej porze” wykonują się raz. Materializacja „Po imporcie danych” zostanie utworzona pierwszy raz po jej zleceniu i będzie tworzona od nowa po każdym zaimportowaniu danych do systemu. Wysłanie maila nastąpi tylko za pierwszym razem. Każda materializacja zawiera wartości wszystkich kolumn dostępnych w poszczególnych krokach scenariusza i odzwierciedla stan danych w bazie w dniu jej wykonania.

Tworzenie materializacji opisano również w artykule
https://pracownik.sum.edu.pl/2023/04/27/urpm-czy-wiesz-ze-12/
i w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/scenariusze/materializacje.html.