URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W URPM można nazwać scenariusz, każdy krok scenariusza czy zmienić nazwy kolumn tabeli wynikowej. Nazwanie scenariusza jest wymagane, by został on przypisany do konta użytkownika i można było do niego wracać bez ponownego definiowania jego kroków.

Po określeniu kryteriów wyszukiwania w pierwszym kroku scenariusza i kliknięciu ikony dyskietki w prawym dolnym rogu, należy kliknąć w lewym górnym rogu na niebieski tekst „Wprowadź tytuł dla całego wyszukiwania”. Po wpisaniu nazwy należy kliknąć przycisk „Zapisz zmiany”.

print screen

Aby nazwać bieżący krok scenariusza należy kliknąć w lewym górnym rogu niebieski napis „Krok nr … – Wprowadź tytuł kroku”. Wpisaną nazwę należy zachować klikając przycisk „Zapisz zmiany”.

print screen

Po wejściu do „Podglądu danych” z lewej strony ekranu wyświetla się panel z listą kolumn. Jeśli jest niewidoczny, to należy kliknąć na szary element z symbolem „>” znajdujący się przy lewej krawędzi okna.

print screen

Po odszukaniu na liście kolumny tabeli wynikowej można zmienić jej nazwę po kliknięciu na symbol z ołówkiem. Symbol jest umieszczony po prawej stronie każdej nazwy kolumny.

print screen

Należy wpisać nową nazwę i zatwierdzić klikając na ikonę z zielonym tłem.

print screen

W tabeli wynikowej wyświetlane są tylko kolumny zaznaczone w panelu (checkbox z prawej strony nazwy kolumny jest wtedy niebieski) i posiadające przynajmniej jedną niepustą wartość/informację w dowolnym wierszu.