plaka LEX

UWAGA! Zmiana systemu informacji prawnej!

Szanowni Państwo!

Od 1 kwietnia 2023 pracownicy SUM mogą korzystać z systemu informacji prawnej LEX (system Legalis C.H.Beck NIE będzie już dostępny).
Dostawcą systemu informacji prawnej jest firma Wolters Kluwer w związku z czym wszystkie wiadomości od wspominanego Wykonawcy nie są SPAMem.

W celu uzyskania dostępu do LEXa proszę o kliknięcie w link https://www.lex.pl/

W celu logowania do konta proszę wybrać ikonę „Logowanie do LEX” (prawy górny róg), a następnie kliknąć dostęp przez IP.

Dalej pojawią się dwa kafelki na środku ekranu. Proszę kliknąć ten z napisem LEX i gotowe.

Życzymy miłego użytkowania.

 

 

[Dane wysyłającego: Tomasz Dobrowolski]

logo sum

UWAGA! Zawieszenie indeksowania czasopism w bazie Web of Science

Na oficjalnym blogu firmy Clarivate (twórca Web of Science oraz Journal Citation Reports) została zamieszczona informacja o odbywającym się procesie oceny czasopism indeksowanych w Web of Science. Rezultatem weryfikacji jest wycofanie niektórych tytułów z bazy Web of Science Core Collection, w tym tytułów wydawanych przez wydawnictwa MDPI i Hindawi.
Obecnie Master Journal List nie zawiera m.in. takich tytułów jak:

 • International Journal of Environmental Research and Public Health – wydawnictwo MDPI
 • Biomed Research International – wydawnictwo HINDAWI LTD
 • Disease Markers – wydawnictwo HINDAWI LTD
 • Oxidative Medicine And Cellular Longevity – wydawnictwo HINDAWI LTD
 • Annals of Palliative Medicine – wydawnictwo AME PUBLISHING COMPANY

Od początku tego roku ponad 500 czasopism zostało oznaczonych jako mogące nie spełniać kryteriów określonych przez Clarivate. Ponad 50 z tych czasopism przestało być indeksowanych w WoS.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację wydawnictwo MDPI zamieściło oficjalny komunikat.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Działem Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki SUM tel. 32 208 35 66, 

Dane wysyłającego:
Justyna Seiffert

osoby siedzące na krzesłach z tabliczkami informacyjnymi

Kurs dla dydaktyków – Poprawność relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, komunikacja, feedback

Od kwietnia rusza kurs:

Poprawność relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, komunikacja, feedback (szkolenie prowadzone przez firmę zewnętrzną)

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • jak budować zaufanie, przywództwo czy autorytet w relacji mistrz-uczeń ?
 • czym jest komunikacja, jakie style posiada, jakie ma znaczenie w środowisku akademickim i jak się komunikować by być bardziej zrozumiałym?
 • jak budować i zarządzać zespołem (grupą ludzi) w środowisku akademickim i co do tego ma konstruktywna komunikacja (trening kompetencji)

pisz:

dzwoń: 32 208-36-44

Czekamy na Twoje zgłoszenie. Ilość miejsc ograniczona.

Kurs planowo odbędzie się w terminie:

 • 17.04.2023 – Grupa 1
 • 18.04.2023 Grupa 2

Szkolenie stacjonarne, jednodniowe (8h -zegarowych)

Szkolenie organizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dane wysyłającego:
Sandra Werner

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W URPM można utworzyć interaktywny kartogram. Jeżeli są wyszukiwane dane w kontekście Hospitalizacji/Wizyty, to w jednym z kolejnych kroków scenariusza należy dodać kryterium wyszukiwania „Dane pacjenta”.
W przykładowym scenariuszu zostały wyszukane hospitalizacje z kryterium „Z rozpoznaniem w hospitalizacji” i wszystkimi kodami dla rozpoznania „I21” (Ostry zawał mięśnia sercowego). W drugim kroku zostały dodany kafelek „Dane pacjenta”.

print screen

Najpierw należy kliknąć klawisz „Podgląd danych” i rozwinąć „Panel kolumn”. W kroku nr 1 na liście kolumn odszukać i zaznaczyć kolumnę „Liczba przypadków”.

print screen

Następnie na liście kolumn odszukać krok z danymi pacjenta i zaznaczyć jedno z 3 pól „Miejsce zamieszkania – … TERYT” w zależności od tego jaki poziom szczegółowości – województwo, powiat czy gmina jest potrzebny. W przykładzie został wybrany najniższy poziom granulacji kartogramu – gmina.

print screen

Należy kliknąć na zakładkę „Moduł statystyczny” a następnie na zakładkę „Wykresy”. Przedostatnia pozycja to kartogram. W oknie „Kartogram” wybrać z listy zmienną liczbową, zmienną teryt i zaznaczyć jaka funkcja ma zostać obliczona na zmiennej liczbowej. Przykładowo jeśli zostanie wybrany wiek, to można użyć funkcji „Średnia”. W przykładzie została wybrana „Liczba przypadków”, która będzie sumowana.

print screen

Kartogram wyświetli się z mapą województw Polski. Najechanie kursorem myszy na województwo wyświetli sumę liczby przypadków a kliknięcie spowoduje wyświetlenie mapy  tego województwa w podziale na powiaty. Podobnie wybranie powiatu pokaże daną wyliczoną dla powiatu a kliknięcie wyświetli mapę wybranego powiatu w podziale na gminy.

print screen

Kliknięcie w lewym górnym rogu zakładki „Kartogram” niebieskiego linku z nazwą województwa przenosi z powrotem na poziom podziału tego województwa na powiaty. Poniżej bliżej dolnej krawędzi zakładki znajduje się znak „+” do powiększania kartogramu i „-” do jego zmniejszania. W prawym górnym rogu zakładki „Kartogram” jest menu w postaci trzech poziomych kresek. Po kliknięciu pojawią się opcje umożliwiające przejście w tryb pełnoekranowy, wydruk kartogramu lub jego zapisanie w jednym z formatów: png, jpeg, pdf lub svg.

print screen

Tworzenie kartogramu zaprezentowano w nagraniu
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/nagrania/scenariusz1.html
i opisano w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/wykresy/kartogram.html.

PLAKAT REKLAMOWY

Bezpłatny kurs języka ukraińskiego dla nauczycieli akademickich i osób wspierających dydaktyków SUM

Bezpłatny kurs języka ukraińskiego dla nauczycieli akademickich i osób wspierających dydaktyków SUM

Jeśli chcesz poznać podstawy języka ukraińskiego nie odchodząc od komputera I ucząc się z domu.

Mamy dla Ciebie propozycję wyjątkowego kursu, skierowanego do osób zainteresowanych rozwijaniem spójnych kompetencji językowych, takich jak: mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, poszerzanie zakresu słownictwa.

Szczegóły kursu:

 • szkolenie online
 • poziom: A1
 • liczba uczestników ogółem: 36 osób
 • przewidywana liczba grup: 3 grupy
 • szkolenie odbywać się będzie w grupach: 12-osobowych
 • wymiar szkolenia: 60 godzin zegarowych na grupę
 • warsztaty w dni robocze
 • każdy dzień szkolenia obejmować będzie wykłady i ćwiczenia.

Proponowane terminy rozpoczęcia zajęć:

I termin (1 grupa): 27.03.2023 od 16.30 do 19.30 (3h) oraz 29.03.2023 – od 16.30 do 19.30 (3h).

lub

II termin (2 grupa): 28.03.2023 od 16.30 do 19.30 (3h) oraz 30.03.2023 – od 16.30 do 19.30 (3h).

 

Zapisy

tel. 32 208 36 44

mail:

Nie interesuje Cię język ukraiński zapraszamy na pozostałe kursy w ramach projektu dostępne na stronie:
https://ddu.sum.edu.pl/

 

Dane wysyłającego
Agnieszka Jaworowska