Kurs dla dydaktyków – Poprawność relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, komunikacja, feedback

Od kwietnia rusza kurs:

Poprawność relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, komunikacja, feedback (szkolenie prowadzone przez firmę zewnętrzną)

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jak budować zaufanie, przywództwo czy autorytet w relacji mistrz-uczeń ?
  • czym jest komunikacja, jakie style posiada, jakie ma znaczenie w środowisku akademickim i jak się komunikować by być bardziej zrozumiałym?
  • jak budować i zarządzać zespołem (grupą ludzi) w środowisku akademickim i co do tego ma konstruktywna komunikacja (trening kompetencji)

pisz:

dzwoń: 32 208-36-44

Czekamy na Twoje zgłoszenie. Ilość miejsc ograniczona.

Kurs planowo odbędzie się w terminie:

  • 17.04.2023 – Grupa 1
  • 18.04.2023 Grupa 2

Szkolenie stacjonarne, jednodniowe (8h -zegarowych)

Szkolenie organizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dane wysyłającego:
Sandra Werner