logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

W MEiN planowanie jest podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do uszczegółowienia zakresu danych gromadzonych w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych w systemie POL-on, co pozwoli rozwiązać problem nieterminowości sporządzania recenzji. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/mein-planuje-przeciwdzialac-nieterminowym-recenzjom/

logo systemu POLON

Aktualności MEiN

Dane o preferencjach edukacyjnych obywateli innych państw w naszym kraju znalazły się w raporcie „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”. Raport został przygotowany przez ekspertów z OPI na zlecenie MEiN. Dostępny jest na portalu RAD-on https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/najpopularniejszy-kierunek-to-zarzadzanie-raport-opi-cudzoziemcy-na-uczelniach-w-polsce

logo systemu POLON

Szkolenia POL-on

Moduł Inwestycje 2023-03-09 godz. 9:30
Moduł Projekty naukowe 2023-03-14 godz. 09:30
Moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora 2023-03-16 godz. 09:30
PBN dla importerów publikacji – praca w systemie 2023-03-16 godz. 10:00
Moduł Szkoły doktorskie 2023-03-21 godz. 09:30
Moduł Pracownicy cz. 1 i 2 2023-03-30 godz. 09:30
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Zasady przyznawania i reguły kontrolne świadczeń (28.02.)
2. Dodanie informacji o pomocy materialnej (28.02.)
3. Nowe dyscypliny i zmiana nazw dyscyplin a przyporządkowanie prowadzonych kierunków studiów (28.02.)
4. Anulowanie zgłoszenia i pobranie potwierdzenia (28.02.)
5. Edytowanie i usuwanie danych kandydata w otwartym zgłoszeniu (28.02.)
6. Wybory KEN – wygląd modułu i ścieżka rejestracji (1.03.)