logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Zasady przyznawania i reguły kontrolne świadczeń (28.02.)
2. Dodanie informacji o pomocy materialnej (28.02.)
3. Nowe dyscypliny i zmiana nazw dyscyplin a przyporządkowanie prowadzonych kierunków studiów (28.02.)
4. Anulowanie zgłoszenia i pobranie potwierdzenia (28.02.)
5. Edytowanie i usuwanie danych kandydata w otwartym zgłoszeniu (28.02.)
6. Wybory KEN – wygląd modułu i ścieżka rejestracji (1.03.)