osoby siedzące na krzesłach z tabliczkami informacyjnymi

Kurs dla dydaktyków – Poprawność relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, komunikacja, feedback

Od kwietnia rusza kurs: Poprawność relacji pomiędzy mistrzem…