logo systemu POLON

Aktualności MEiN

OPI opublikował analizę dotyczącą rozwoju innowacyjności w Polsce. Analizę przygotowano na bazie konsultacji z interesariuszami oraz dokonując przeglądu istniejących opracowań na dany temat. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/diagnoza–co-wplywa-na-innowacyjnosc-w-polsce
Analiza „Narodowy System Innowacyjności: szanse i wyzwania” dostępna jest na portalu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/analizy/narodowy-system-innowacyjnosci

logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

1. Raport OPI „Nauka w Polsce 2022”
Cykliczny monitoring stanu nauki w Polsce prowadzony jest przez OPI na zlecenie MEiN. Najnowsza publikacja przedstawia najważniejsze charakterystyki polskiej nauki do 2021 roku, zestawione z danymi z poprzednich lat oraz porównane ze wskaźnikami z innych państw. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/jak-wyglada-nauka-w-polsce/ oraz https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/jak-wyglada-nauka-w-polsce-raport-opi-juz-dostepny
Raport dostępny jest na portalu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/analizy/nauka-w-Polsce-2022
2. Ewaluacja – rekomendacje KEN po odwołaniach
Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki prof. Błażej Skoczeń raportuje wyniki odwołań w sprawie kategorii naukowych https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/rekomendacje-ken-po-odwolaniach/
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. W dniu 15 lutego został udostępniony zmieniony słownik dziedzin i dyscyplin w modułach Osoby ubiegające się o stopień doktora oraz Postępowania awansowe. Umożliwi to przypisanie rozprawy doktorskiej oraz prowadzonych i zakończonych po 11.11.2022 r. postępowań awansowych do właściwych dyscyplin.
2. W dniu 16 lutego został udostępniony raport „Ostatni zaraportowany semestr studenta inny niż bieżący (kiedy brak daty ukończenia studiów albo daty skreślenia z listy studentów)”.
3. Interpretacja dat dotyczących nowych dyscyplin i oświadczeń – wpis w pomocy systemu
2023-02-20
W dniu 20 lutego na stronie pomocy systemu został udostępniony wpis o nowych dyscyplinach i zmianach nazw dyscyplin w oświadczeniach o dyscyplinie i zaliczeniu do liczby N z przykładami interpretacji. Złożenie nowych oświadczeń nie dotyczy pracowników, którzy mają ważne oświadczenia w dyscyplinach naukowych, których nazwy nie uległy zmianie.
Link do pomocy znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/nowe-dyscypliny-i-zmiana-nazw-dyscyplin-w-oswiadczeniach-o-dyscyplinie-i-zaliczeniu-do-liczby-n/