logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. W dniu 15 lutego został udostępniony zmieniony słownik dziedzin i dyscyplin w modułach Osoby ubiegające się o stopień doktora oraz Postępowania awansowe. Umożliwi to przypisanie rozprawy doktorskiej oraz prowadzonych i zakończonych po 11.11.2022 r. postępowań awansowych do właściwych dyscyplin.
2. W dniu 16 lutego został udostępniony raport „Ostatni zaraportowany semestr studenta inny niż bieżący (kiedy brak daty ukończenia studiów albo daty skreślenia z listy studentów)”.
3. Interpretacja dat dotyczących nowych dyscyplin i oświadczeń – wpis w pomocy systemu
2023-02-20
W dniu 20 lutego na stronie pomocy systemu został udostępniony wpis o nowych dyscyplinach i zmianach nazw dyscyplin w oświadczeniach o dyscyplinie i zaliczeniu do liczby N z przykładami interpretacji. Złożenie nowych oświadczeń nie dotyczy pracowników, którzy mają ważne oświadczenia w dyscyplinach naukowych, których nazwy nie uległy zmianie.
Link do pomocy znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/nowe-dyscypliny-i-zmiana-nazw-dyscyplin-w-oswiadczeniach-o-dyscyplinie-i-zaliczeniu-do-liczby-n/