Autoazapis do PPK

Autozapis do PPK-2023 r. Spotkanie informacyjne dla Pracowników

Dzień dobry,

w imieniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA chcielibyśmy zaprosić Państwa na szkolenie z autozapisu do PPK, podczas którego nasi Eksperci:

• przedstawią najważniejsze informacje dotyczące autozapisu do PPK,
• przypomną podstawowe zasady funkcjonowania PPK,
• odpowiedzą na pytania zadawane na czacie.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na przykładach.
Szkolenie skierowane jest głównie do pracowników, którzy zrezygnowali z PPK, ale zachęcamy do spotkania wszystkich pracowników.

Terminy szkoleń:

02.02.2023 r. 13:00 Link do szkolenia

07.02.2023 r. 12:00 Link do szkolenia

Do spotkania będzie można dołączyć 20 min. przed jego rozpoczęciem.

Pozdrawiamy
Biuro Programów Emerytalno-Oszczędnościowych

logo systemu POLON

Aktualności JSA

1. W dniu 17 stycznia została wprowadzona nowa wersja systemu 2.8.0. Wykaz zmian znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/nowa-wersja-systemu-2-8-0/
2. W dniu 17 stycznia została wprowadzona nowa wersja systemu 2.9.0. Główna zmiana polega na dostosowaniu API JSA do sposobu identyfikacji studenta za pośrednictwem identyfikatora zewnętrznego (externalId). Zmiany na środowisko testowe zostały wdrożone w dniu 20 stycznia i zgodnie z przyjętą procedurą po okresie dwutygodniowej karencji zostaną wdrożone na środowisko produkcyjne JSA. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/nowa-wersja-systemu-2-9-0-zmiany-w-dokumentacji-rest-api/
logo systemu POLON

Aktualności PBN

W związku z Komunikatem MEiN w sprawie ankiety dotyczącej kosztów opłat za artykuły naukowe i monografie z lat 2020-2021, w portalu PBN została udostępniona ankieta, za pośrednictwem której podmioty systemu nauki i szkolnictwa wyższego zostały zobowiązane do sprawozdania danych dotyczących kosztów opłat poniesionych na rzecz monografii i artykułów opublikowanych w latach 2020-2021. Ostateczny termin uzupełnienia ankiety został wyznaczony na 31 stycznia br., tj. ostateczny termin złożenia oświadczenia Kierownika Podmiotu o zgodności danych wprowadzonych do systemu POL-on (w tym PBN) ze stanem faktycznym. Biblioteka SUM uzupełniła ankietę w dniu 30 stycznia w oparciu o otrzymane dane finansowe.