logo systemu POLON

Aktualności MEiN

OPI opublikował analizę dotyczącą rozwoju innowacyjności w Polsce. Analizę przygotowano na bazie konsultacji z interesariuszami oraz dokonując przeglądu istniejących opracowań na dany temat. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/diagnoza–co-wplywa-na-innowacyjnosc-w-polsce
Analiza „Narodowy System Innowacyjności: szanse i wyzwania” dostępna jest na portalu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/analizy/narodowy-system-innowacyjnosci