URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …
Przeglądając tabelę wynikową można kliknąć na symbol „ludzika” zamieszczony na początku każdego wiersza danych. W ten sposób uruchomiony zostanie moduł historii pacjenta, którego wybrany wiersz dotyczy. Moduł historii pacjenta prezentuje w sposób graficzny historię jego hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych w tym szpitalu, na który wskazuje identyfikator wewnętrzny pacjenta.

 

print screen

Na czarnym pasku na górze okna jest informacja o płci i wieku pacjenta. Poniżej znajdują się ramki z nazwą przychodni dla wizyty i nazwą szpitala dla hospitalizacji. Każda wizyta w poradni czy pobyt na oddziale jest wyróżniona innym kolorem – tłem dla nazwy poradni/oddziału. Dzień pobytu czy wizyty to pojedynczy klawisz. Liczba na dole klawisza informuje ile zdarzeń medycznych – podań leków, procedur medycznych i badań laboratoryjnych – miało miejsce danego dnia.

 

print screen

Klawisze dni leczenia pacjenta są uporządkowane chronologicznie. Kliknięcie klawisza prezentuje zdarzenia medyczne z tego dnia. Aby wyłączyć wyświetlanie np. Podania leków należy kliknąć w etykietę „Podania leków” znajdującą się nad osią czasu. Ponowne kliknięcie przywróci wyświetlanie wyłączonego typu zdarzenia. Umieszczenie kursora nad ikoną zdarzenia medycznego spowoduje wyświetlenie szczegółów tego zdarzenia. W dolnym prawym rogu okna z opisem umiejscowiona jest ikona, której kliknięcie skopiuje dane do schowka.

 

print screen

Niniejsze rozwiązanie umożliwia prowadzenie analiz przebiegów czasowych a zatem możliwe jest pozyskanie informacji nie tylko jak długo trwał pobyt pacjenta w szpitalu ale również co na ten pobyt się składało oraz jakie odstępy czasowe występowały pomiędzy procedurami. Jest to zatem narzędzie o charakterze zarządczym, pozwalające zidentyfikować i usprawniać procesy czasowe.
Moduł historii pacjenta został opisany w instrukcji na stronie https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/tabela_wynikowa/historia_pacjenta.html#uruchomienie-modu%C5%82u-historii-pacjenta.